Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  zvonček klbkatý zvonček klbkatý v atlase rastlín

zvonček klbkatý Campanula glomerata

Autor:
Mgr. Mariana Pšeneková
Skupina:
Hôrčatá
Zachytené dňa:
20. júla 2014 19:00
Fotografia  druhu  zvonček klbkatý