Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  horec krížatý horec krížatý v atlase rastlín

horec krížatý Gentiana cruciata

Autor:
Mgr. Mariana Pšeneková
Skupina:
Hôrčatá
Zachytené dňa:
22. júna 2014 13:21
Poznámka:

Sledovanie pokračuje, kvet sa začína vyfarbovať

Fotografia  druhu  horec krížatý