Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  jež bledý / jež východný jež bledý / jež východný v atlase živočíchov

jež bledý / jež východný Erinaceus roumanicus

Autor:
Jaroslava Rybkova
Skupina:
Zlaté rybky
Zachytené dňa:
21. mája 2014 14:12
Poznámka:

Ježko na našom školskom dvore.

Fotografia  druhu  jež bledý / jež východný