Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  trsteniarik škriekavý trsteniarik škriekavý v atlase živočíchov

trsteniarik škriekavý Acrocephalus arundinaceus

Autor:
Mgr. Hana Neoveská
Skupina:
Bobríci
Zachytené dňa:
5. mája 2013 15:15
Fotografia  druhu  trsteniarik škriekavý