Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  poniklec slovenský poniklec slovenský v atlase rastlín

poniklec slovenský Pulsatilla slavica

Autor:
Jaroslava Rybkova
Skupina:
Zlaté rybky
Zachytené dňa:
3. mája 2014 13:47
Poznámka:

poniklec slovenský

Fotografia  druhu  poniklec slovenský