Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  žltohlav najvyšší žltohlav najvyšší v atlase rastlín

žltohlav najvyšší Trollius altissimus

Autor:
Mgr. Mariana Pšeneková
Skupina:
Hôrčatá
Zachytené dňa:
3. mája 2014 15:21
Fotografia  druhu  žltohlav najvyšší