Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kyslička obyčajná kyslička obyčajná v atlase rastlín

kyslička obyčajná Oxalis acetosella

Autor:
Mgr. Mariana Pšeneková
Skupina:
Hôrčatá
Zachytené dňa:
18. apríla 2014 18:19
Fotografia  druhu  kyslička obyčajná