Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  krkavec čierny krkavec čierny v atlase živočíchov

krkavec čierny Corvus corax

Autor:
RNDr. Pavol Haborák
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
7. apríla 2014 12:25
Fotografia  druhu  krkavec čierny