Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  myšiak lesný myšiak lesný v atlase živočíchov

myšiak lesný Buteo buteo

Autor:
Dominik Bucko
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
10. apríla 2014 14:17
Fotografia  druhu  myšiak lesný