Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  líška hrdzavá líška hrdzavá v atlase živočíchov

líška hrdzavá Vulpes vulpes

Autor:
Dominik Bucko
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
7. apríla 2013 15:09
Fotografia  druhu  líška hrdzavá