Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  strnádka žltá strnádka žltá v atlase živočíchov

strnádka žltá Emberiza citrinella

Autor:
Dominik Bucko
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
7. apríla 2014 16:00
Fotografia  druhu  strnádka žltá