Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  pinka lesná pinka lesná v atlase živočíchov

pinka lesná Fringilla coelebs

Autor:
RNDr. Pavol Haborák
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
1. apríla 2014 12:09
Fotografia  druhu  pinka lesná