Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  stehlík pestrý stehlík pestrý v atlase živočíchov

stehlík pestrý Carduelis carduelis

Autor:
RNDr. Pavol Haborák
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
1. apríla 2014 9:26
Fotografia  druhu  stehlík pestrý