Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  sojka škriekavá sojka škriekavá v atlase živočíchov

sojka škriekavá Garrulus glandarius

Autor:
Nela Gloríková
Skupina:
Sviťania z Mierovky
Zachytené dňa:
28. februára 2014 14:00
Fotografia  druhu  sojka škriekavá