Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  líška hrdzavá líška hrdzavá v atlase živočíchov

líška hrdzavá Vulpes vulpes

Autor:
Mgr. Mariana Pšeneková
Skupina:
Hôrčatá
Zachytené dňa:
18. februára 2014 13:30
Poznámka:

Na vrchu krtinca sme našli trus líšky.

Fotografia  druhu  líška hrdzavá