Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  sýkorka bielolíca / veľká sýkorka bielolíca / veľká v atlase živočíchov

sýkorka bielolíca / veľká Parus major

Autor:
Mgr. Mariana Pšeneková
Skupina:
Hôrčatá
Zachytené dňa:
15. februára 2014 11:53
Fotografia  druhu  sýkorka bielolíca / veľká