Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  hrdlička záhradná hrdlička záhradná v atlase živočíchov

hrdlička záhradná Streptopelia decaocto

Autor:
Mgr. Mariana Pšeneková
Skupina:
Hôrčatá
Zachytené dňa:
14. februára 2014 14:19
Fotografia  druhu  hrdlička záhradná