Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  krkavec čierny krkavec čierny v atlase živočíchov

krkavec čierny Corvus corax

Autor:
Mgr. Hana Neoveská
Skupina:
Bobríci
Zachytené dňa:
10. februára 2014 14:30
Fotografia  druhu  krkavec čierny