Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  sýkorka belasá sýkorka belasá v atlase živočíchov

sýkorka belasá Parus caeruleus

Autor:
Mgr. Mariana Pšeneková
Skupina:
Hôrčatá
Zachytené dňa:
6. februára 2014 11:50
Fotografia  druhu  sýkorka belasá