Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  hrdlička záhradná hrdlička záhradná v atlase živočíchov

hrdlička záhradná Streptopelia decaocto

Autor:
Dominik Bucko
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
31. januára 2014 14:22
Fotografia  druhu  hrdlička záhradná