Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  stehlík pestrý stehlík pestrý v atlase živočíchov

stehlík pestrý Carduelis carduelis

Autor:
Nela Gloríková
Skupina:
Sviťania z Mierovky
Zachytené dňa:
27. januára 2014 14:30
Fotografia  druhu  stehlík pestrý