Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  sýkorka belasá sýkorka belasá v atlase živočíchov

sýkorka belasá Parus caeruleus

Autor:
Nela Gloríková
Skupina:
Sviťania z Mierovky
Zachytené dňa:
19. januára 2014 10:00
Fotografia  druhu  sýkorka belasá