Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  volavka popolavá volavka popolavá v atlase živočíchov

volavka popolavá Ardea cinerea

Autor:
Karolína Čavojcová
Skupina:
Vševedkovia
Zachytené dňa:
28. novembra 2013 15:44
Fotografia  druhu  volavka popolavá