Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  hrdlička záhradná hrdlička záhradná v atlase živočíchov

hrdlička záhradná Streptopelia decaocto

Autor:
Karolína Čavojcová
Skupina:
Vševedkovia
Zachytené dňa:
16. novembra 2013 16:16
Fotografia  druhu  hrdlička záhradná