Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Autor:
Mgr. Hana Neoveská
Skupina:
Bobríci
Zachytené dňa:
18. novembra 2013 15:03
Fotografia  druhu  diviak lesný