Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  straka čiernozobá straka čiernozobá v atlase živočíchov

straka čiernozobá Pica pica

Autor:
Filip Luňak
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
15. októbra 2013 18:03
Fotografia  druhu  straka čiernozobá