Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  žltochvost domový žltochvost domový v atlase živočíchov

žltochvost domový Phoenicurus ochruros

Autor:
Nela Gloríková
Skupina:
Sviťania z Mierovky
Zachytené dňa:
19. októbra 2013 10:30
Fotografia  druhu  žltochvost domový