Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  líška hrdzavá líška hrdzavá v atlase živočíchov

líška hrdzavá Vulpes vulpes

Autor:
Matej Zámečník
Skupina:
Eco Group Cubach
Zachytené dňa:
13. septembra 2013 14:51
Poznámka:

Táto líška bola pravdepodobne besná.

Fotografia  druhu  líška hrdzavá