Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  pŕhľaviar čiernohlavý pŕhľaviar čiernohlavý v atlase živočíchov

pŕhľaviar čiernohlavý Saxicola torquata

Autor:
Matej Zámečník
Skupina:
Eco Group Cubach
Zachytené dňa:
16. júla 2013 7:46
Fotografia  druhu  pŕhľaviar čiernohlavý