Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  svrček poľný svrček poľný v atlase živočíchov

svrček poľný Gryllus campestris

Autor:
Karolína Vincentová
Skupina:
Vševedkovia
Zachytené dňa:
1. októbra 2013 12:48
Fotografia  druhu  svrček poľný