Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  jazyk jelení jazyk jelení v atlase rastlín

jazyk jelení Phyllitis scolopendrium

Autor:
Jakub Lorinc
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
12. septembra 2013 18:47
Fotografia  druhu  jazyk jelení