Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  slepúch lámavý slepúch lámavý v atlase živočíchov

slepúch lámavý Anguis fragilis

Autor:
RNDr. Pavol Haborák
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
9. septembra 2013 10:46
Fotografia  druhu  slepúch lámavý