Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  srnec lesný  srnec lesný v atlase živočíchov

srnec lesný Capreolus capreolus

Autor:
Jakub Lorinc
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
10. septembra 2013 19:32
Fotografia  druhu  srnec lesný