Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  krvavec lekársky krvavec lekársky v atlase rastlín

krvavec lekársky Sanguisorba officinalis

Autor:
Mgr. Mariana Pšeneková
Skupina:
Hôrčatá
Zachytené dňa:
13. augusta 2013 18:01
Fotografia  druhu  krvavec lekársky