Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  horec krížatý horec krížatý v atlase rastlín

horec krížatý Gentiana cruciata

Autor:
Mgr. Mariana Pšeneková
Skupina:
Hôrčatá
Zachytené dňa:
4. augusta 2013 19:43
Poznámka:

Na tienistom mieste

Fotografia  druhu  horec krížatý