Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  užovka obojková užovka obojková v atlase živočíchov

užovka obojková Natrix natrix

Autor:
Mgr Alžbeta Slavkovská
Skupina:
chebip
Zachytené dňa:
7. júla 2013 12:44
Fotografia  druhu  užovka obojková