Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  vstavačovec májový pravý vstavačovec májový pravý v atlase rastlín

vstavačovec májový pravý Dactylorhiza majalis ssp. majalis

Autor:
Mgr Alžbeta Slavkovská
Skupina:
chebip
Zachytené dňa:
6. júla 2013 10:33
Fotografia  druhu  vstavačovec májový pravý