Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  žltochvost domový žltochvost domový v atlase živočíchov

žltochvost domový Phoenicurus ochruros

Autor:
Matej Zámečník
Skupina:
Eco Group Cubach
Zachytené dňa:
14. júna 2013 9:29
Fotografia  druhu  žltochvost domový