Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  bocian čierny bocian čierny v atlase živočíchov

bocian čierny Ciconia nigra

Autor:
Dominik Bucko
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
13. júna 2013 14:32
Fotografia  druhu  bocian čierny