Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  jež bledý / jež východný jež bledý / jež východný v atlase živočíchov

jež bledý / jež východný Erinaceus roumanicus

Autor:
Mgr. Janka Ježová
Skupina:
Zahuráčikovia
Zachytené dňa:
4. júna 2013 19:50
Fotografia  druhu  jež bledý / jež východný