Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  strnádka žltá strnádka žltá v atlase živočíchov

strnádka žltá Emberiza citrinella

Autor:
Matej Zámečník
Skupina:
Eco Group Cubach
Zachytené dňa:
3. júna 2013 14:32
Fotografia  druhu  strnádka žltá