Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  pinka lesná pinka lesná v atlase živočíchov

pinka lesná Fringilla coelebs

Autor:
Matej Zámečník
Skupina:
Eco Group Cubach
Zachytené dňa:
8. júna 2013 15:11
Fotografia  druhu  pinka lesná