Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  pinka lesná pinka lesná v atlase živočíchov

pinka lesná Fringilla coelebs

Autor:
Dominik Bucko
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
7. júna 2013 15:31
Fotografia  druhu  pinka lesná