Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  dážďovník tmavý dážďovník tmavý v atlase živočíchov

dážďovník tmavý Apus apus

Autor:
RNDr. Pavol Haborák
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
7. júna 2013 12:54
Fotografia  druhu  dážďovník tmavý