Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  žltohlav najvyšší žltohlav najvyšší v atlase rastlín

žltohlav najvyšší Trollius altissimus

Autor:
RNDr Danica Božová
Skupina:
Sviťania z Mierovky
Zachytené dňa:
2. júna 2013 20:00
Fotografia  druhu  žltohlav najvyšší