Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  strnádka žltá strnádka žltá v atlase živočíchov

strnádka žltá Emberiza citrinella

Autor:
Nela Gloríková
Skupina:
Sviťania z Mierovky
Zachytené dňa:
5. júna 2013 15:35
Fotografia  druhu  strnádka žltá