Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  užovka obojková užovka obojková v atlase živočíchov

užovka obojková Natrix natrix

Autor:
Dominik Bucko
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
5. júna 2013 13:15
Fotografia  druhu  užovka obojková