Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  zajac poľný  zajac poľný v atlase živočíchov

zajac poľný Lepus europaeus

Autor:
Filip Luňak
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
4. júna 2013 19:30
Fotografia  druhu  zajac poľný