Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  fuzáč alpský fuzáč alpský v atlase živočíchov

fuzáč alpský Rosalia alpina

Autor:
Tomáš Kizek
Skupina:
Testeri
Zachytené dňa:
22. júna 2009 15:28
Poznámka:

Tento krásny chrobák sa tu vyvíja v odumierajúcom alebo odumretom bukovom dreve a patrí ku skvostom miestnej fauny. Nakoniec – posúďte sami.

Fotografia  druhu  fuzáč alpský