Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  dážďovník tmavý dážďovník tmavý v atlase živočíchov

dážďovník tmavý Apus apus

Autor:
Matej Zámečník
Skupina:
Eco Group Cubach
Zachytené dňa:
20. mája 2013 13:20
Fotografia  druhu  dážďovník tmavý